ґіпсовий горизонт


ґіпсовий горизонт
гипсовый горизонт - gypsic horizon - Gipshorizont – горизонт акумуляції ґіпсу в ґрунті, розташований, як правило, в середній або нижній частині ґрунтового профілю. Містить ґіпс у вигляді окремих кристалів, друз або гнізд різної величини.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.